Her kan du læse hvad kursister og patienter/klienter siger. Skriv hvad du syntes om behandlingen eller undervisningen her ved at klikke på den blå knap. Det er ok at være anonym. Du kan også indsætte et foto ved din hilsen.

Email 18-07-2011

Bodil Leenborg Arnkjær

Jeg har kendt Pia i knapt 1½ år. En medkursist fra et reikihealingkursus fortalte mig om hende, og det måtte jeg prøve.
Jeg mistede min mand i december 2006,fik leddegigt 1½ år efter, og nu var min stemme, som jeg hele tiden havde følt gav mig glæde gennem sang, (også) begyndt at svigte mig.
Pia gav mig et "bad" i selvtillid, selvværd, tryghed og omsorg, som jeg ikke tidligere havde været udsat for. Jeg fyldtes af varme og taknemmelighed over at få så meget - af Pia og hendes (og mine)hjælpere. Dette er fortsat. Pias måde at formidle tingene på og at behandle på er enestående, helt unik, fordi man kan mærke varmen og omsorgen - uden at blive "usundt" afhængig. Det er professionelt og personligt.
Jeg har gennem de sidste ca. 25 år beskæftiget mig en del med det alternative - og altid været interesseret i det spirituelle. Men jeg har også altid været skeptisk, ville have kontrol over tingene, hvilket nok har forhindret mig i at være særlig åben og modtagelig - sådan helt inderst inde.
Min leddegigt holder jeg i ave. De udbrud, der kommer er ikke nær så langvarige og smertefulde som tidligere. Jeg har ikke konstante smerter. Min angst for at blive krøbling er nu meget minimal, og jeg spekulerer ikke længere på, om jeg burde tage "traditionel" medicin.
Jeg har altid forsøgt at vurdere mine behandlere på, om der var modstrid i opfattelserne af tingene.Var der ikke det, kunne min tillid begynde. Jeg har og har haft rigtig mange gode hjælpere. Nu har jeg fået Pia, som er ubeskrivelig. Hun har i dette "bad" af selvværd o.m.a. givet mig en "trosbekendelse", samt en vilje til at arbejde videre med mig selv og min krop på en forunderlig, spændende - og frem for alt - fantastisk kærlig måde.
Kære Pia! Jeg er dig og dine (og mine) hjælpere dybt taknemmelig for alt, hvad jeg har fået.
Kærlig hilsen
Bodil

Email 16-07-2011

Tomas Edqvist

Det er med stor tilfredshed jeg har indgået en meget omfattende og konkret vejlednings- og supervisionsaftale hos Pia Sabroe, som gør sig gældende både hvad angår den faglige del, den virksomheds orienterede del og den personlige del. Med stor glæde og tilfredshed har jeg fået vejledning på alle tre områder, og Pias klarsyn er en enorm stor støtte.

Den faglige del:
Jeg er massage-terapeut, og Pia har været med som iagttager, sparringspartner og lærer omkring mine behandlingssessioner, hvor jeg har fået med- og modspil som giver mig nye redskaber, men også støtte og vejledning, som er helt unik. At Pia, som meget erfaren fysioterapeut og kropsbehandler, giver professionel feedback er guld værd. At hun samtidigt har clairvoyante evner, gør at jeg bliver gjort opmærksom på ting, der ellers er udenfor min rækkevidde.
Til dels arbejder vi efter et mester/lærling princip. Dette gælder frem for alt ved de manuelle forevisninger. Under selve behandlingen vejleder og superviserer Pia både min massage og de valg jeg fortager. Samtidigt bruger Pia sine klarsyns evner til at fortælle om processer der foregår i klienten.
Efter behandlingerne diskuterer vi de enkelte cases, og også her får jeg supervision på den enkelte behandling. Jeg avancerer hurtigt i dette samarbejde, og allerede efter første behandlingssession fik jeg ny viden og erfaring, som jeg fortsat bruger. At få støtte og kommentarer undervejs i behandlingssituationer, at få direkte besked på hvad mine påvirkninger gør ved klienten, er en virkelig god læring, der også styrker min selvtillid som behandler. Her er Pias unikke kombination af en meget stor faglig viden og klarsyn en kæmpe force.

Den virksomheds orienterede del:
Da jeg i de seneste halve år har begivet mig ind i et nyt erhverv som alternativ behandler og kun været beskæftiget med dette et par dage om ugen, har jeg haft brug for at få sat mere fart på mit arbejdsaktive liv. Også i denne proces har jeg hentet vejledning hos Pia Sabroe. Dels gennem de konkrete tiltag der skal foretages, såsom administration, markedsføring, samt hvor jeg skal henvende mig og til hvem, for at komme videre mod de mål og ønsker jeg har med mit virke, samtidig med jeg stadig beholder det som er mit særpræg.
Hendes klarsyn har kunnet støtte mig i de valg jeg skal foretage, som at se hvem der gerne vil samarbejde med mig, hvor der er fælles interesse og lignende. Det er vigtigt at pointere at hendes vejledning også giver et realistisk billede, af den indsats som jeg skal og kan yde. Det vil sige at opgaverne står i spænd med mit væsens natur.

Den personlige del:
En af de vigtigste opgaver ved konsultation og vejledning omkring personlig vækst, er at blive opmærksom på egne blinde vinkler, og hvad jeg skal være opmærksom på i min hverdag. Tankegange og handlinger der ikke gavner min proces, mod det som jeg synes skal være indholdet i min hverdag. Via Pias klarsyn får jeg en personlig vejledning der tager hensyn til hele mit væsen. Hvor jeg bør sætte mit fokus, hvor og hvordan jeg kan agere for at opnå ønsket effekt, og som derfor tager hensyn til min person og mit væsens stærke og svage sider, så jeg i mine bevidste valg kan gøre tiltag og forandringer der styrker mig i min proces mod det liv jeg ønsker at leve.

Med erfaring fra disse muligheder, som jeg bestemt har tænkt at benytte mig af fremadrettet, kan jeg anbefale andre at prøve det samme. Som mit eksempel med den faglige supervision fortæller, er den speciel fordelagtig for andre behandlere.

Tomas Edqvist, massage-Terapeut, bevægelsesunderviser, teaterlærer, dramapædagog, snedker og formgiver.

Email 09-07-2011

Lise

Da jeg mødte Pia første gang, var vi med det samme på bølgelængde.
Jeg havde på det tidspunkt både nogle private og arbejdsmæssige problemer, og jeg syntes, jeg var gået helt i stå i min udvikling. Jeg fik et gevaldigt skub og løft af Pia og hendes vejledere. Ikke sådan at jeg fik det hele serveret på et fad, jeg fik selv lov til at arbejde for forandringen. Det er for mig at se noget af det vigtigste. Ingen andre end en selv, kan lave forandringerne, men man kan få hjælp til at se nogle muligheder, man ikke selv har fået øje på. Pia er rigtig god til at se de muligheder og til at hjælpe én i gang med at få fat i dem. – Sidste forår foreslog Pia Findhorn som en feriemulighed. Det blev en uforglemmelig oplevelse.

Jeg har fået meget hjælp af Pia, og vi har haft mange gode grin sammen. Alt skal jo ikke være hårdt arbejde og sammenbidte tænder. Humoren er en fantastisk forløser, når man sidder i noget mudder, det er svært at kravle ud af. At få øje på den skæve vinkel i det og få grint lidt af det, er også en af Pias dejlige og forløsende egenskaber.

Jeg har også fået fantastisk healing og hjælp til fx at flytte gamle blokeringer af vejen. Eller som sidste gang vi mødtes, hvor Pia hjalp mig med at bryde et negativt tankemønster, jeg havde båret rundt på alt for længe.

Hvis kroppen værker er Pia i kraft af sine gaver og sin uddannelse som fysioterapeut rigtig god til at løsne en stiv nakke, en øm ryg eller anden fysisk smerte, samtidig med at hun kan se, de bagvedliggende blokeringer – og hjælpe med at forløse dem.

Jeg er snart på vej ind i et nyt, friere og sjovere afsnit i mit liv, og er i øjeblikket ved at forberede mig til det. Det er lidt svært, da jeg også her hænger fast i gamle mønstre, men med Pia ved min side går jeg glad og forventningsfuld mod et nyt og spændende liv.

Tusind tak, Pia, for grin, skub, healing, optimisme mmm.

Kærlig hilsen
Lise

Email 06-05-2011

Lisbeth Malmberg

Det hele startede for over 20 år siden. Jeg havde overbelastet mine ben til træning og søgte en fysioterapeut. Til mit store held mødte jeg Pia i den sammenhæng. Allerede ved første behandling spurgte Pia om jeg havde problemer med min mave og det havde jeg bestemt. Jeg kunne ikke komme på toilettet og var nødsaget til at tage medicin for det. Efter min første behandling hos Pia havde mine ben det meget bedre og jeg var på toilettet 20 minutter efter og en gang mere samme dag. Herefter har det fungeret normalt hver dag og jeg har ikke taget medicin siden. TAK Pia
Der gik et par år og jeg var højgravid. Min ryg gjorde ondt og jeg lagde vejen forbi Pia igen. Få dage efter fødte jeg en dejlig dreng. Fødslen tog 7 timer og jeg følte ikke behov for smertestillende eller anden hjælp. Fantastisk oplevelse, fantastisk forberedelse af Pia.
Som tiden er gået har jeg gentagne gange haft glæde af Pia´s fantastiske kunnen.
Min mor døde desværre tidligt og under hendes svære sygdom var jeg i kontakt med Pia så min mor fik den rigtige hjælp og støtte ud over det som vi her på jorden kunne give hende.
Min far fik foretaget en 3-dobbelt by-pass operation. Aftenen inden operationen talte jeg med Pia for at sikre mig at han fik de optimale betingelser til at klare operationen og tiden derefter. Pia sluttede samtalen af med at sige at jeg kunne tage det roligt for det skulle nok gå godt. Det gjorde det heldigvis også og min far har det fantastisk godt i dag.
Pia har for nylig hjulpet mig med åreknuder på mine ben. De har gjort ondt og været meget voldsomme. Hvis ikke det var fordi jeg kunne se dem nu ville jeg ikke ane at de er der.
I min personlige udvikling har Pia været en fantastisk hjælp. Lige fra angst for alle mulige ting til en krop der er meget fysisk brugt har hun mestret en vedligeholdelse og helbredelse af begge dele. Jeg er hende dybt taknemmelig.
Jeg er nu nået til endnu et fantastisk sted i mit liv. Jeg kan se lyset i mit liv, jeg kan mærke kærligheden fra mit indre, jeg har ro indeni til at nyde og slappe af, jeg formår at give til andre, jeg lever et fantastisk meningsfyldt liv nu. Den følelse og forståelse jeg har i mig er enorm. Ved Pia´s hjælp har jeg fået et vidunderligt liv og mine drenge lige så.
Jeg føler mig yderst priviligeret at jeg har mødt Pia og hun har været på sidelinien af mit liv i så mange år. Jeg er ikke i tvivl om at Pia er i verdensklasse og at det er meget få mennesker som mestre samme kunnen som hende. Glæder mig til fremtiden og Pia er heldigvis stadig ved min side.
Kære Pia jeg er dig dybt og evig taknemmelig.
Kærlig hilsen
Lisbeth

Email 03-05-2011

Kisser

Mit liv er ganske enkelt forvandlet i en positiv retning på det familiære, fysiske, psykiske og spirituelle plan efter jeg har fået spirituel guidning af Pia. Jeg har større selvindsigt, fundet mit formål og mit spirituelle lys, og mine fysiske gener er formindsket. Jeg er blevet et mere helstøbt væsen. Selv min kat har nydt godt af Pia's evner.
Pia er dygtig og professionel og meget omhyggelig med sit arbejde. Hendes oprigtighed og omsorgsfulde væsen, har sikkert og trygt guidet mig mod et bedre liv.
Jeg har opsøgt mange terapeuter, men det er først efter Pia's guidning, at mine problematikker har ændret sig så hurtigt og væsentligt.
Jeg kan varmt anbefale Pia - det har ændret mit liv i en frugtbar retning.

Email 03-05-2011

Dorte Vinkel-Clausen

Jeg mødte Pia til et kursus om homøopati, hvor jeg var medarrangør. Vi fik kontakt med det samme, og jeg har efterfølgende modtaget supervision af Pia via hendes behandlinger. Med Pias hjælp er jeg kommet endnu tættere på mit eget Lys og mit eget Væsen, og har fået endnu større klarhed på de dybe spirituelle sider, som jeg selv rummer, og som jeg altid bærer med mig og bruger, uanset hvor jeg befinder mig, og hvad jeg foretager mig i den verden der omgiver mig, og som jeg omgiver mig med.
Pias måde at behandle på, er efter min oplevelse ”at gøre hel”. Pia hjælper til at få større selvindsigt på alle niveauer, at blive bevidst om egne styrker, potentialer og evner, ud fra indre og ydre oplevelser og samtidig manifestere, at der er stor og kærlig hjælp at hente fra den åndelige verden, fra vores guider og hjælpere, når vi åbner op for hjælpen og kontakten.
Med Pias dybe evner for at hjælpe til transformation af gamle strukturer, og bringe til ny indsigt og større åndelig dybde, hvor etik og respekt for den enkeltes proces er nøgleord, kan jeg kun være taknemmelig for mit møde med Pia.
Jeg har fået en indsigt som er holdbar i alt jeg foretager mig, fordi den i forvejen var til stede i mig, og med Pias hjælp er blevet implementeret endnu dybere i mig - og denne proces vil fortsætte.

Dorte Vinkel-Clausen, Silkeborg.

Email 01-01-2011

Ole Jes Iversen

Jeg mødte første gang Pia i slutningen af 80'erne. Jeg kontaktede hende fordi jeg havde smerter i min højre arm. Pia tilbød tradiotionel fysioterapeutisk behandling som den ene mulighed og som den anden at ind og behandle årsagerne til mine smerter. Det sagde jeg ja og Pia åbnede en ny verden for mig. Siden da har jeg modtaget mange behandlinger, især på den klinik som Pia etablerede i Brabrand. Den i dag beundre jeg Pia for at kunne yde så stor en indsats for så mange mennesker under de vilkår (sygesikringen).
Pia har vist fra første gang jeg mødte hende at hun har helt særlige spirituelle evner og formår at opretholde sin professionelle tilgang, meget personlig og ikke privat.
Da jeg besøgte Pia den 24. august var jeg forberedt på at en stor afklaring i mit liv var under vejs. Jeg havde uro og sorg følelser jeg knyttede til begivenheder i mit liv gennem de sidste 3 til 4 år.
Det vidste Pia og hendes guining af mig til stor afklaring var præget af genkendelighed. Som at få pudset mine briller eller var de helt nye og meget bedre!
To intense timer med meget stort udbytte og konkrete resultater umiddelbart efter.
Tak for det.

Email 01-01-2011

Ole Jes Iversen

Kære Pia
Jeg tænker tit på den kontakt jeg havde med dig derfor glæder det mig at se din hjemmeside og kan se på dig at du udstråler varme og visdom. Jeg vil gerne have kontakt med dig. Jeg har på mange måder et godt liv. Vi har efterhånden fået en stor familie og glæder os over den og livet. Der er hændelser der sætter sig og jeg har lidt svært ved at komme fri og sige ja til nuet. Jeg tror du ved hvad jeg mener/tænker på.
Prøver at ringe i dag for at få en aftale med dig.
kh Ole

Del siden