Velkommen til klinikken

Den medicinske seer og sundhedsfaglige.
Konsultationer online med fokus på dig og dine problematikker. Samtale, rådgivning og behandling i ét.

Uddannelse, kurser, medlemskab og bogudgivelse.  

Nyhed. Kroppen og sindets potentialer er udkommet. Læs mere her: Bog

Nyhed. Medlemsskab. Vær en del af en gruppe og netværk og få rådgivning og undervisning samlet i ét. Læs mere her: Læringsplatform

Nyhed. Kursus og individuel behandledning og vejledning i ét. Start 1 september 2022 . Fokus på dig og stresss, antiagening og selvhelbredelse. Læs mere her: Akademi.

Nyhed. Uddannelse efteråret 2022. Læs mere her: Uddannelse

I bogens kapitel 14 om stress og antiagening fortæller jeg om telomerer, som er den streng der sidder for enden af dit kromosom. Hver gang cellen deler sig slider det på kromosomernes ender. Cellerne kan til sidst ikke fungere og mister evnen til at dele sig og dør. I begge tilfælde ældes kroppen og der plantes en kim til sygdom, herunder kræft. Når du har stress eller depression er dine telomerer kortere og dermed ældes du hurtigere viser forskningen. Længden af dine telomerer kan forøges og det er det vi blandt  andet arbejder med på kurset. Vi arbejder også med at forstå hvad stress er og at reducere stress i kroppen.

Sundhedsfaglig rådgivnig er en del af min praksis.

Hvem er jeg og hvad kan jeg, som adskiller mig fra andre sundhedsfaglige terapeuter og medicinsk intuitive.

 Mine uddannelser er fysioterapeut, kraniosakral terapeut, kinesiolog, kostvejleder og coach. Jeg er desuden medicinsk intuitiv og har igennem 40 år udviklet behandlings metoder igennem mere end 800.000 behandlinger. 

Du vil opleve behandlingsmetoder som ikke findes andre steder.

I bogen  Kroppen og sindets potentialer. Kan du læse om paradigmeskiftet og forskningen, forbundetheden, familien og meget andet samt tage med mig på en rejse igennem kroppen og sindet hvor videnskaben anvendes i praksis.

Jeg arbejder hurtigt, præcist og effektivt, gør det der kan syntes kompliceret enkelt, ved at se bagom dine problematikker og fokusere på hvad der skal til for hjælpe dig til kan komme videre i dit liv mere bevidst og med større livskvalitet.                                           

Mit eget liv og min karriere blev grundlagt af nogle oplevelser som jeg havde under min uddannelse som fysioterapeut i 1984. Læs mere her Medicinsk intuitiv  under Min historie

Jeg tilbyder blandt andet følgende behandlinger online eller telefonisk.

Virksomheds sundhedsfremme ved stress og udbrændthed. Læs her: Virksomheder

Udvikling af dine potentialer At mestre dit liv, den autentiske dig. Vi arbejder 1,5 timer sammen og du arbejder bagefter med de opgaver vi aftaler.Herefter tager vi en opdaterings samtale 1-2 uger efter. At vide hvem du er og hvilke potentialer du har, er omdrejningspunket for vores arbejde, hvor jeg bringer dig i kontakt med dit potentiale og dit livsformål.

Stress behandling.Stress kan behandles og forebygges.Stress-release er en fysisk behandling af stress som giver øjeblikkelig ro i krop og sind. Afdækning af hvor og hvornår stressen er opstået. Konkrete personlige værktøjer og redskaber til at forebygge og behandle stress.

Foryngelses kuren-revitalisering. Af din krop og dit sind. Starter med en kort samtale hvor vi taler om dig, dine tanker og følelser og deres betydning for revitaliseringen.Jeg vil også se på vitaminer, mineraler mm. Herefter vil jeg arbejde med revitalisering af din krop og dit sind imens du ligger ned og slapper af.

Helhedsbehandling. Starter med en samtale hvor vi afklarer dine problematikker og herefter scanner jeg din krop med min multidimensionale bevidsthed og samtidig startes en helbredelse af din krop og dit sind. Scanningen foretages imens du ligger ned og slapper af. Behandlingen afsluttes med en samtale.

Behandling: Indeholder professionelle metoder og er blid og nænsom fordi den beror på  samarbejde med dig personligt og din bevidsthed herunder din krops intelligens (bevidsthed). Behandlingerne hos mig er helhedsbehandling og derfor meget effektive og målrettede.

Terapi, rådgivning og coaching: Indeholder professionelle metoder til behandling og udvikling af mennesker, indsigt og bevidsthed. Helbredelse og selvhelbredelse.

Konsultationen kan foregå på Engelsk.

Tidsbestilling  på SMS på tlf: 21473887.